Reklamy typu outdoor. Gdzie je wykonać? Czy opłaca się w nie zainwestować?

Posted on 13/04/2019 8:45am

reklama outdoorowa kojarzy się z wielkim formatem, współczesnymi nośnikami, a nawet nietypowymi rozwiązaniami. Obejmuje ona obszerne spektrum publikatorów – od aktywnych (mieniące się światła) do biernych (plakat).


Umieszczana jest na ulicy, w punktach użyteczności publicznej i w środkach komunikacji . Jest to przesył reklamowy, jaki różni się od pozostałych nośników. Reklama zewnętrzna – w przeciwieństwie do reklam zamieszczanych w mediach – nie zmierza do dostarczenia jak największej ilości wiadomości. Jej zamiarem jest zapewnienie prędkiej identyfikacji produktu. Czasem przesył – aby zakorzenić się w naszej świadomości - ogranicza się do podania jednego wyrazu, dla przykładu miana przedsiębiorstwa. I to często starczy, ażeby wiązać dany artykuł z jego logotypem. Reklama zewnętrzna, by była skuteczna, powinna więc obejmować minimum wyrazów jak też maksimum elementów ekspresywnych- skuteczne billboardy katowice. Co więcej, w wypadku reklamy outdoorowej, stosuje się zasadę stopniowego napięcia – czyli zaczęcia kampanii od komunikatu, który intryguje, nęci swoją tajemniczością. Kolejne reklamy powinny być logicznym rozwinięciem pierwszego, aż do finalnego komunikatu będącego rozwiązaniem tajemnicy.


polska
Source: pixabay.com


Aktualnie technika daje wprost nieograniczone możliwości kreacji reklamy zewnętrznej. Outdoor, we współczesnych czasach, to już nie jedynie zwykłe billboardy Katowice z zadrukowaną ofertą.
Pojawiły się dla przykładu trójwymiarowe, lub „wystające” poza billboard fragmenty (2 bądź 3D) bądź inskrypcje typu day&night (widoczne w nocy jak też w ciągu dnia), a dzięki cyfrowym mediom czy projektorom mamy możliwość wyświetlenia reklamy na budowlach, chodniku, oraz na zachmurzonym niebie. Obecnie billboardy Gdynia możemy zobaczyć wszędzie- .

Tags: logo, reklama, produkt