Kultowa niemiecka solidność w interesach to historia

Posted on 02/07/2019 7:29am

Coraz to nagminniej polskie firmy dokonujące obrotu z przedsiębiorstwami niemieckimi poszukują wyjścia, w jaki sposób możemy egzekwować należności wobec nierzetelnych partnerów. Niestety przysłowiowa rzetelność niemieckich przedsiębiorców jest już mitem i niesolidność finansowa występuje na coraz to większą skalę. Niemieckie przedsiębiorstwa częstokroć ignorują wezwania do opłaty, które otrzymują od polskich kontrahentów, wychodząc z domniemania, że ze względu na kłopoty językowe, dystans a także różnice kulturowe żądanie nie będzie wyegzekwowane.

Windykacja
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Funkcjonują jednakże w naszym kraju firmy, jakie mogą pomóc w odzyskaniu pieniędzy wraz z zaległymi odsetkami. Jak to robią? Pierwszą czynnością jest przeprowadzenie działania pozasądowego. Polega ono na skierowaniu się do trasata, z okazywanym pełnomocnictwem, przez niemiecką kancelarię adwokacką z: żądaniem zapłaty należnej sumy, żądaniem zapłaty obliczonych procentów, żądaniem zwrotu wydatków adwokackich działania przedsądowego.Należy zwracać uwagę, że zupełnie inaczej aniżeli w naszej ojczyźnie, istnieje w Niemczech możliwość zwrotu pozasądowych kosztów adwokackich poprzez trasata.

Absorbujący wpis? Jeżeli tak sądzisz, kliknij bez wahania ten link, gdyż w witrynie (https://www.laccery.com/pl-pl/odboje-rampowe-gumowe.html), którą tutaj odnajdziesz, również jest coś ciekawego!

Odzyskanie więc opłaty jest dla wierzyciela całkiem bez kosztowe, bowiem wszystkie koszty zmuszony jest zwrócić dłużnik - www. Trzeba odnotować, że trasaci zupełnie inaczej, dużo poważniej odpowiadają na pisma adwokata niemieckiego w porównaniu z reakcją na pisma sporządzone przez samych wierzycieli lub polskie jednostki windykacyjne. Wiele spraw dopełnia się już na tym pierwszym etapie postępowania w respekcie przed nieuchronnością niemieckiego wymiaru praworządności.
Jeśli przedsięwzięcia pozasądowe zostają bezowocne, wtenczas należy przystąpić do dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Istnieją w tymże zakresie 2 możliwości. Możemy dochodzić swoich należności na drodze sądowej w Polsce po czym egzekwować rozstrzygnięcie w Niemczech lub złożyć pozew oraz egzekwować w Niemczech.

Hej, spójrz na witrynę (http://www.sigma-rachunkowe.pl/)!, to niesamowite, że znowu tak prędko wrzucili tam coś aż tak nowego, trzeba to koniecznie zobaczyć!

Decydują o tym zapisy w umowie i międzynarodowa własność polskiego lub niemieckiego sądu. Ale również wtedy gdy istnieje możliwość wyboru pomiędzy sądem niemieckim i polskim, z doświadczeń wynika, iż dobrze jest składać pozew w Niemczech ze względu na większą sprawność postępowania. Windykacja należności w Niemczech nastręcza znacznej wiedzy prawniczej. Nie każda kancelaria podejmuje się podobnych działań.

Tags: kancelaria, procent, odsetki, dłużnika, kontrahentów