Czy każdy jest zdolny pracować jako komornik?

Posted on 13/10/2019 7:27am

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezmiernie łatwa i brzmi ona „nie”. Nie każdy zdoła pracować jako komornik, bowiem do tego rodzaju pracy potrzeba nie jedynie dobrych kwalifikacji lub wykształcenia lecz również pewnych predyspozycji psychicznych i cech osobowościowych. Pozwolimy sobie jednak nieznacznie bardziej wytłumaczyć ten ciekawy temat.


komornik sądowy w pracy
Author: National Assembly for Wales
Source: http://www.flickr.com
Komornik jest to urzędnik publiczny, który działa przy sądzie rejonowym oraz zajmuje się roszczeniami cywilnymi. Niemniej jednak wśród jego obowiązków znajdują się dodatkowo inne rzeczy, na przykład niejeden komornik z Wrocławia zajmuje się tworzeniem spisu inwentarza albo wykonywaniem protokołu stanu faktycznego przed zapoczątkowaniem procesu w sądzie. Wedle określonych norm komornikiem może zostać osoba, jaka posiada obywatelstwo polskie, ma skończone 26 lat, cieszy się perfekcyjną, wprost nieskazitelną opinią oraz zachowuje całościową zdolność do czynności prawnych.

Tak samo emocjonujące artykuły są opublikowane w analogicznym serwisie. Jeśli pragniesz je przeczytać - zobacz pod linkiem odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur, który jest tutaj!

Osoba taka nie powinna być także karana albo podejrzana o popełnienie jakiegoś przestępstwa.

Aby pracować jako komornik powinno się ukończyć wyższe studia magisterskie na kierunku prawa, oraz także przebyć aplikację komorniczą oraz bez problemu zdać egzamin. Po pewnym czasie osoba taka musi przepracować chociaż dwa lata w zakresie asesora komorniczego, dopiero po tym czasie zdoła ona w pojedynkę objąć funkcję komornika.

Szukasz dodatkowych informacji na prezentowany tu temat? To nie problem, zwyczajnie wejdź dalej (http://www.waliduda.pl/zakres-uslug/prawo-gospodarcze) a przekonasz się, że to było bardzo łatwe.

Dla zainteresowanych: więcej informacji o pracy komornika

Jednak wyedukowanie i kwalifikacje to jeszcze nie wszystko. Fach komornika nie jest prosty, często może być nawet dosyć niebezpieczny, bo komornik ma do czynienia z wieloma różnorodnymi ludźmi, w tym z dłużnikami, którzy zdołają czuć się pokrzywdzeni wydanym werdyktem sądowym.


biuro komornika sądowego
W niektórych sytuacjach komornik zdoła więc spotkać się z rozmaitymi typami agresji lub innymi nieprzyjemnościami. Powinien więc cechować się spokojem i przezornością, nie może to być osoba buntownicza czy też kłótliwa. Komornik musi wywiązywać się z wszelkich powierzonych mu zadań, bo za swoją pracę odpowiada przed swoimi zwierzchnikami. W związku z tym niezależnie od sytuacji stale musi „robić swoje”, nawet jeżeli nie zawsze jest to proste.

Tags: spotkanie, spis